انکوباتور چیست؟

انکوباتورها:

انکوباتور محفظه ای برای نگهداری رشد میکروآرگونیسم های زنده در محیطی مناسب با دمای خاص است. این دستگاه ها بسته به شرایط استفاده در آزمایشگاه ها برای مصارف مختلفی از قبیل کشت باکتری و ویروسی یا نگهداری مواد آزمایشگاهی در شرایط خاص و استریل بکار می روند. در بعضی از انکوباتورها گازهای مختلفی نیز به داخل محفظه جهت رشد باکتری تزریق می شود. انکوباتورهای معمولی می توانند از دمای محیط به بالا را کنترل نمایند ولی در کول انکوباتورها معمولا از دماهایی 20- تا 60 درجه کنترل می شود. در خرید این دستگاها بایستی به نکات ایمنی زیادی توجه نمود:
  1. کنترل آن بصورت PID کنترل بوده تا بتواند دقت نمایی بالایی داشته باشد.
  2. محفظه کاملا از هرگونه درزبند و ورود هوا عایق باشد.
  3. سیستم ارت مطمئنی داشته باشد.
  4. دارای فن سیرکولاسیون جهت یکنواختی هوا در داخل محفظه باشد.
  5. سنسور دمایی آن حتما از سنسورهای PT100 سه وایره با دقت نمایی بالا باشد.
انکوباتورهای تولیدی شرکت نور صنعت تجهیز شامل دو دسته انکوباتور  و شیکر انکوباتور می باشد که بشرح زیر تفکیک می شوند:

انکوباتور:

انکوباتور شیکردار:


Comments