فور آزمایشگاهی یا آون آزمایشگاهی چیست؟

فور آزمایشگاهی یا آون آزمایشگاهی چیست؟

یکی از پر کاربرد ترین تجهیزات آزمایشگاهی آون یا فور آزمایشگاهی است. این دستگاه از دو محفظه ی داخلی و خارجی تشکیل شده است که المنت گرمایشی در محفظه ی خارجی دستگاه تعبیه شده است و نمونه های مورد نظر کاربر طبق قانون همرفت گرم و خشک می شوند.
تعبیه المنت گرمایشی در محفظه ی خارجی بدین خاطر است که پرتو های گرمایشی ساطع شده از المنت با نمونه ی تحقیقاتی کاربر هیچ گونه برخوردی ندارد و انتقال گرما بر اساس قانون همرفت به دو شکل همرفت جاذبه و همرفت مکانیکی صورت می گیرد.
همرفت جاذبه:
یعنی سیستم گرمایشی که با نیروی جاذبه ی زمین انجام می شود بدین شکل که هوای سرد با هوای گرم جابه جا شده و به سمت المنت گرمایشی حرکت می کند و این انتقال مرتبا تکرار می شود تاحدی که کل محفظه گرم شود.
همرفت مکانیکی:
یعنی سیستم گرمایشی از طریق سوپاپ و فن درون محفظه را گرم می کند.
در مقایسه ی این دو نوع همرفت می توان گفت همرفت جاذبه ی فور یا آون دارای حرارت ضعیف بوده و انرژی و زمان زیادی اتلاف می شود. در صورتی که در همرفت مکانیکی فور یا آون محفظه طی حرارت سریع و یکنواخت گرم می شود.

ساختار فنی:

کارشناسان دانش آموخته ی شرکت نور صنعت تجهیز فردوس با بهره مندی از تجارب و دانش فنی خود فور یا آون آزمایشگاهی را براساس کاربرد مهمش طراحی و تولید می کنند.
ساختار فور یا آون را از جنس استیل دارای کیفیت بالا انتخاب می کنند تا از خروج پرتو های گرمایشی به فضای بیرون ممانعت به عمل آید.
کارشناسان جهت راحتی کاربر محترم سیستم برنامه ریزی و دیتا لایگری را بر روی آون یا فور نصب می کنند تا کاربر تنظیمات مد نظر خود را به صورت یک برنامه وار نماید.
گزینه ی مهم دیگری که کارشناسان بخش طراحی شرکت نور صنعت تجهیز به آن توجه ی ویژه نموده اند سیستم نمایش کنترد دمای هوشمند PID است که کاربر به سهولت می تواند دمای مورد نظر خود تا رسیدن به نتیجه ی تحقیقاتی دلخواه کنترل نماید.

آون یا فور آزمایشگاهی چه کاربردی دارد؟

* جهت استریل تجهیزات آزمایشگاهی از قبیل ظروف شیشه ای و فلزی
* خشک نمودن رطوبت نمونه ها
* خشک کردن گیاهان
* استریل خاک
* پردازش فلزات

Comments