اهمیت چمبر تست شرایط پایداری:

اهمیت چمبر تست شرایط پایداری:

يكي از دغدغه هاي توليد كنندگان عرصه هاي مختلف صنايع بعد از توليد اوليه محصول، نگهداري آن محصول در شرايط يكنواخت محيطي مي باشد. اين توليد كنندگان قبل از اين كه محصولات خود را به توليد انبوه برسانند و با توجه به اين كه سير اداري تقريبا زمان بري جهت دريافت تاييديه هاي لازم در پيش دارند لازم است محصولات خود را در شرايط مساعد دما، رطوبت و نور نگهداري كنند تا بتوانند صحت كيفيت و كارايي عملكرد محصولات خود را ارزيابي نمايند. مطمئنا ايجاد اين شرايط توسط محفظه هاي پايداري امكان پذير مي باشد چرا كه اين محفظه ها مجهز به كنترلر، سنسور ها و داده هاي قابل تنظيم توسط كاربر مي باشنو اين اطمينان را برايش فراهم مي كند تا محصولات خود را در مدت زمان مشخص نگهداري كند.
محفظه هاي پايداري در صنايع مختلف زیر كاربرد هاي وسيعي دارد:
  • داروسازي
  • خودرو سازي
  • كشاورزي
  • انرژي هاي نو
و در هر صنعت خاص با نام هاي زیر شناخته مي شود:
  • اتاقك تست شرايط محيطي
  • چمبر پايداري
  • محفظه ي تست دما و رطوبت

  •  اتاقك رشد

Comments