هود ایمنی بیولوژی چیست؟

هود ایمنی بیولوژی چیست؟

هود ایمنی بیولوژی (Biological Safty Cabinets) محفظه ای است که با ایجاد جریان هوای مناسب و یکنواخت از کاربر در برابر عوامل خطر ساز، محیط و نمونه ها در برابر خطر آلودگی انگل ها، باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها محافظت می نماید.

ساختار فیزیکی هود ایمنی بیولوژی چگونه است؟

این هود یک کابین با بدنه ای از جنس استیل است. در قسمت جلو هود، پنجره ای شیشه ای با قابلیت تنظیم ارتفاع تعبیه شده است. سیستم تهویه ی هوا در هود ها متشکل از موتور الکتریکی، هواکش و کانال هایی است که هوا پس از عبور از این کانال ها به فیلتر های HEPA برخورد می نماید و هوای لایه ای تمیز جریان می یابد.
انواع هود ایمنی بیولوژی:
هود بیولوژی ایمنی کلاس I:
این نوع هود حفاظتی برای نمونه ها و مواد ایجاد نمی کند اما از کاربران و محیط کار در برابر عوامل خطر ساز محافظت می کند. در این نوع هود هوای ورودی فیلتر نمی سود و جریان هوا تقریبا شبیه هود های شیمایی است اما در ساختارش فیلتر هپا دارد. کاربرد این نوع هود برای موارد آزمایشگاهی است که خطر آن کم تا متوسط است.
این هود محافظت کامل از کاربر، نمونه ها و محیط کار دارد. جریان هوا از قسمت جلو هود که باز می باشد وارد هود شده و به سمت فیلتر هدایت شده و به جهت محافظت از مواد و نمونه ها از منافذ در جلوی هود به سمت پایین جریان می یابد. هوا دوباره از طریق کانالی که در پشت هود تعبیه شده است هدایت می شود و پس از عبور از فیلتر هپا به داخل هود باز می گردد.
این نوع هود به لحاظ کاربرد های متنوع انواع زیادی دارد و سرعت و فشار هوای متغییری می توان برایش تعریف کرد.

Comments