کاربرد میز آزمایشگاهی در آزمایشگاه های شیمیایی و بیولوژیکی:

کاربرد میز آزمایشگاهی در آزمایشگاه های شیمیایی و بیولوژیکی:

آزمایشگاه های شیمیایی و بیولوژیکی از متداول ترین نوع آزمایشگاه هستند و می توان گفت میز کار آزمایشگاه هم از متداول ترین نوع تجهیزات آزمایشگاه ها هستند.
میزهای آزمایشگاهی سکوهایی هستند که وسایل و تجهیزات آزمایشگاه طی انجام هر گونه آزمایش و بنا به ساختار نوع آزمایش قرار می گیرند.

به بخشی از آزمایشگاه که میز کار در آن قرار دارد ایستگاه کاری آزمایشگاهی گفته می شود.

چه عوامل خاصی به هنگام نصب ایستگاه های کاری آزمایشگاهی باید در نظر گرفته شود؟

۱. اندازه آزمایشگاه:
اندازه استاندارد برای آزمایشگاه وجود ندارد. این بدان معنی است که میزهای کار در اندازه های مختلف وجود دارد بنابراین توصیه می شود میز کاری انتخاب شود که با توجه به فضای محیط آزمایشگاه جا شود. کار کردن بر روی میزهای آزمایشگاهی کوچک کار دشواری است. چرا که بسیاری از دستگاه های آزمایشگاهی شکننده هستند و بنابراین کاربران باید با نهایت دقت فعالیت کنند و زمانی که میز آزمایشگاه کوچک باشد ، دستگاه های روی میز مستعد ریزش بیشتر هستند و ممکن است به کاربر آزمایشگاه آسیب برساند زیرا مواد شیمیایی زیادی سمی هستند. از طرفی میز های بزرگ هم فضای زیادی را اشغال می کنند و به قولی دست وپای کاربران بسته می شود.

۲. سطح میز کار آزمایشگاه:

یک سطح آزمایشگاهی خوب باید در برابر مواد شیمیایی و آب مقاوم باشد. این امر به این دلیل است که در برخی آزمایش ها از معرف های خورنده استفاده می شود.

اگر میز کار از یک ماده سبک مثل انواع پلاستیک ساخته شده باشد ، احتمالاً هنگام ریختن این مواد شیمیایی خورنده ، سطح میز کار از بین می رود.

۳. تحمل درجه حرارت بالا

یک میز آزمایشگاهی باید درجه حرارت بالا را تحمل کند. در انجام برخی از آزمایش ها، آزمایشگاه نیاز به گرم کردن دارند و مجددا میز کاری که از یک ماده سبک ساخته شده است احتمالاً در حین گرم شدن از بین می رود.

چرا میز کار آزمایشگاه باید به طور مرتب تمیز نگه داشته شود؟

۱. جهت ایمنی محیط آزمایشگاه و سلامت کاربران آزمایشگاه

بسیاری از مواد آزمایشگاهی واکنش نشان می دهند و گاز هایی متصاعد می کنند که ممکن است سمی باشند و به خطر انداختن سلامت کاربران منجر شود.

۲. انجام درست آزمایش و رسیدن به نتیجه ی مطلوب

شلوغی، بی نظمی و کثیف بودن میز آزمایشگاه در روند آزمایش تاثیر می گذارد و ممکن است کاربران در نتیجه گیری آزمایش دچار اشتباه شوند.

میز های آزمایشگاهی شاید به نظر یکی از ساده ترین نوع تجهیزات آزمایشگاهی به نظر آیند ولی کاربران آزمایشگاه در انتخاب این نوع میز بسیار حساس هستند چرا که در واقع حوزه ی عملیاتی و قلمرو آزمایش های کاربردی آنها به حساب می آید و راحتی و کیفیت مطلوب جنس این میز ها در انجام دقیق مطالعات و تحقیقات تاثیر گذار است. 


Comments