تست پایداری چیست؟

 

تست پایداری چیست؟

تست پایداری یک محصول به این معنی است که محصول چه مدت می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی مانند دما، رطوبت و نور شکل اصلی خود را بدون تغییر قابل مشاهده حفظ کند.
تست و آزمایش پایداری در واقع نوعی تجزیه و تحلیل آماری است که می تواند یک محصول دارویی را بدون تغییر در ترکیب شیمیایی اصلی خود ذخیره نماید.

محصولات دارویی در صورت نگهداری طولانی مدت تمایل به تغییر و آزاد سازی محصولات جانبی دارند. آزمایش پایداری شواهدی در مورد چگونگی ذخیره ی برخی از محصولات دارویی در دمای اتاق و در شرایط کنترل شده ارائه می دهد.

از آنجایی که خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی یک محصول ممکن است در شرایط نگهداری شدید تغییر کند لذا ماندگاری یک محصول طی تست و آزمایش پایداری بررسی می شود.

اهمیت انجام تست پایداری چیست؟

تعیین ماندگاری:
کیفیت محصول دارویی با توجه به زمان تحت دما، رطوبت و شدت نور متفاوت است. با انجام این تست می توان یک محصول دارویی را در شرایط عادی و شتابدار بدون تخریب به ساختارش آنرا ذخیره نمود. بنابراین با این تست تاریخ انقضای محصولات دارویی تعیین می شود.

ارایه ی توصیه های لازم برای شرایط نگهداری:
محصولات مختلف به شرایط مختلف ذخیره سازی نیاز دارند که در تست پایداری این شرایط مشخص می شود و شرکت های تولید کننده این شرایط را ثبت می کنند.

حذف ناخالصی ها:
هر ماده ای تحت عوامل مختلف محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد پس با انجام تست پایداری این ناخالصی ها آزاد می شوند و راه از بین بردن و حذف آن ها برای محققین آسان می گردد.

توسعه ی محصول:
تست و آزمایش پایداری راهی مطمئن برای بررسی اثر بخشی یک محصول جدید است. این آزمایش به ارزیابی پایداری فیزیکی، شیمیایی یک محصول کمک می کند. طبق مطالعات صورت گرفته متخصصان و محققان طی این تست، تحقیق و توسعه ی محصول موجود را دوباره طراحی نموده و محصول جدید را تولید می کنند.

تضمین کیفیت:
تضمین کیفیت بخش جدایی ناپذیر هر صنعتی است. برای تضمین کیفیت، محصول طی تست پایداری، تحت تاثیر تنش های زیاد نگه داشته می شود و میزان تجزیه ی آن مشاهده می شود. آزمایش پایداری خلوص مواد اولیه و کیفیت محصول نهایی را تضمین می کند و این اطمینان را به شرکت های تولید کننده می دهد تا محصول جدید را به بازار عرضه کنند.

انتخاب مواد بسته بندی محصول:
طی آزمایش پایداری، محصول در معرض رطوبت و دما قرار می گیرد و با مشاهده ی اثرات موجود آب و دما بر روی کیفیت محصول، مواد بسته بندی محصول انتخاب می شود و این بسته بندی باید کیفیت محصول را به هنگام حمل و نگهداری حفظ کند.

اخذ تایید قانونی:
انجام تست پایداری به لحاظ اخذ تایید قانونی لازم است. چنانچه محصولی استاندارد های لازم کیفیت را برخوردار نباشد هیچ وقت به مرحله ی تجازی سازی نمی رسد چرا که تایید قانونی ندارد.

چمبر تست شرایط پایداری:
این دستگاه طراحی و ساخت شرکت نور صنعت تجهیز فردوس می باشد که برای انجام تمامی این تست ها بکار می رود.Comments