Posts

شیکر آزمایشگاهی چیست؟

گلاوباکس (Glove Box) چیست؟

کاربرد هود لامینار در آزمایشگاه چیست؟

گلخانه تحقیقاتی چیست؟

یخچال و فریزر آزمایشگاهی چه کاربردهایی دارند؟

فیتوترون چیست؟

کاربرد ژرمیناتور در حوزه ی کشاورزی چیست؟

آون خلاء چیست؟

اتاق تمیز چیست؟

فریزر آزمایشگاهی چیست؟

اتوکلاو چیست؟

قفسه نوری کشت بافت چیست؟

یخچال و فریزر های آزمایشگاهی چه کاربردی دارند؟

لزوم استفاده از هود کشت بافت (هود کلاس I) چیست؟

فور آزمایشگاهی یا آون آزمایشگاهی چیست؟

هود لامینار چیست؟

استریلایزر چیست؟

آون آزمایشگاهی یا فور چیست؟